[اسم]

accordionist

/ɐkˈoːɹdɪənˌɪst/
قابل شمارش

1 آکاردئون‌زن آکاردئونیست، نوازنده آکاردئون

مترادف و متضاد accordion player
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان