[اسم]

actress

/ˈæktrəs/
قابل شمارش

1 هنرپیشه زن

  • 1. Kate Winslet is a great actress.
    1 . "کیت وینزلت" هنرپیشه زن عالی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان