[صفت]

adjacent

/əˈʤeɪsənt/
غیرقابل مقایسه

1 مجاور همجوار، نزدیک

مترادف و متضاد close next to
  • 1.She works in the office adjacent to mine.
    1. او در دفتری که همجوار (دفتر) من است، کار می کند.
  • 2.There was a fire in the adjacent building.
    2. آتش سوزی ای در ساختمان مجاور رخ داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان