[اسم]

Agnes

/ˈæɡnəs/
غیرقابل شمارش

1 اگنس (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان