[اسم]

agnosticism

قابل شمارش

1 ندانم‌گرایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان