[صفت]

agnostic

/ægˈnɑstɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more agnostic] [حالت عالی: most agnostic]

1 ندانم‌گرای [وابسته به ندانم‌گرایی]

مترادف و متضاد doubting sceptical theist
  • 1.a group of prominent agnostic scientists
    1 . گروهی از دانشمندان برجسته ندانم‌گرای
  • 2.His agnostic viewpoint is summarized in his book.
    2 . دیدگاه ندانم‌گرای او در کتابش خلاصه شده است.
توضیحاتی در رابطه با agnostic
یک فرد ندانم‌گرای معتقد است که فکر انسان قادر نیست به طور مسلم به وجود یا عدم وجود خدا پی ببرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان