[اسم]

alligator

/ˈælɪɡeɪtər/
قابل شمارش

1 تمساح

معادل ها در دیکشنری فارسی: تمساح سوسمار
  • 1.alligators are extremely dangerous.
    1. تمساح‌ها به شدت خطرناک هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان