[اسم]

alliteration

/əˌlɪtəˈreɪʃn/
غیرقابل شمارش

1 واج‌آرایی (آرایه ادبی)

توضیح درباره واژه alliteration
واژه alliteration به معنای «واج‌آرایی» است و به تکرار یک یا چند واج صامت یا مصوت در شعر یا در نثر گفته می‌شود. این آرایه ادبی بر موسیقی شعر یا نثر می‌افزاید و حسی خاص را تداعی می‌بخشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان