[اسم]

allophone

/ˈæləfoʊn/
قابل شمارش

1 واج‌گونه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان