دیکشنری انگلیسی به فارسی

along

/əˈlɑŋ/
/əˈlɒŋ/

[حرف اضافه]

[قید]