[اسم]

aluminium

/ˌæləˈmɪniəm/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آلومینیوم (نماد شیمیایی Al)

معادل ها در دیکشنری فارسی: آلومینیم
  • 1.aluminium foil
    1. فویل آلومینیومی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان