[اسم]

alumna

/əˈlʌmnə/
قابل شمارش
[جمع: alumnae]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دانش آموخته فارغ التحصیل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان