[اسم]

alumnus

/əˈlʌmnəs/
قابل شمارش
[جمع: alumni]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دانش آموخته فارغ التحصیل

معادل ها در دیکشنری فارسی: دانش‌آموخته فارغ‌التحصیل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان