[صفت]

ardent

/ˈɑːrdnt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more ardent] [حالت عالی: most ardent]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوآتشه پر و پا قرص، داغ

معادل ها در دیکشنری فارسی: آتشین
مترادف و متضاد passionate
  • 1.an ardent supporter of European unity
    1. یک حامی دوآتشه اتحادیه اروپا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان