[صفت]

arrogant

/ˈær.ə.gənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more arrogant] [حالت عالی: most arrogant]

1 مغرور متکبر

مترادف و متضاد proud
  • 1.I found him arrogant and rude.
    1. به‌نظر من، او مغرور و بی‌تربیت بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان