[اسم]

backroom

قابل شمارش

1 اتاق ویژه

توضیحاتی در مورد واژه backroom
واژه backroom به اتاقی اشاره دارد که تنها افراد خاصی اجازه ورود دارند و تصمیمات مهم در آنجا گرفته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان