[اسم]

backpacker

/ˈbæk.pæk.ər/
قابل شمارش

1 کوله‌پشتگرد فردی که تنها با یک کوله پشتی به مسافرت می رود

  • 1.I met a backpacker last night.
    1. دیشب یک کوله‌پشتگرد را دیدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان