[صفت]

bacterial

/bækˈtɪriəl/
غیرقابل مقایسه

1 باکتریایی میکروبی، [وابسته به باکتری]

  • 1.bacterial diseases
    1. بیماری‌های باکتریایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان