[اسم]

bacterium

/bæktˈiəɹɪəm/
قابل شمارش
[جمع: bacteria]

1 باکتری

معادل ها در دیکشنری فارسی: باکتری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان