[اسم]

bad debt

قابل شمارش

1 بدهی بد بدهی که هیچوقت پرداخت نشود

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان