[اسم]

bad language

قابل شمارش

1 فحش حرف زشت، ناسزا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان