[اسم]

beanpole

/ˈbiːnpoʊl/
قابل شمارش

1 ترکه ای

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان