[اسم]

Ben

/bɛn/
غیرقابل شمارش

1 بن (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان