[صفت]

bombastic

/bɑmˈbæstɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more bombastic] [حالت عالی: most bombastic]

1 پرطمطراق قلمبه سلمبه، مطنطن

مترادف و متضاد pompous
  • 1.bombastic speech
    1. سخنرانی پرطمطراق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان