[صفت]

brave

/breɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: braver] [حالت عالی: bravest]

1 شجاع

مترادف و متضاد bold courageous fearless intrepid cowardly fearful
a brave soldier
یک سرباز شجاع
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان