[اسم]

briefcase

/ˈbrifˌkeɪs/
قابل شمارش

1 کیف دستی

  • 1. He has a leather briefcase.
    1 . او یک کیف دستی چرمی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان