[صفت]

brief

/briːf/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: briefer] [حالت عالی: briefest]

1 کوتاه مختصر

مترادف و متضاد concise short succinct lengthy long
a brief essay
یک مقاله کوتاه
a brief working visit
یک دیدار کاری کوتاه

2 تنگ و کوتاه (لباس)

a brief skirt
دامن تنگ و کوتاه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان