[اسم]

broccoli

/ˈbrɑːkəli/
قابل شمارش

1 کلم بروکلی

  • 1. I had pasta with broccoli and tomatoes.
    1 . من پاستا با کلم بروکلی و گوجه فرنگی خوردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان