[اسم]

brown sugar

/bɹˈaʊn ʃˈʊɡɚ/
قابل شمارش

1 شکر قهوه‌ای شکر سرخ

معادل ها در دیکشنری فارسی: شکر قهوه‌ای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان