[اسم]

butty

/bˈʌɾi/
قابل شمارش

1 ساندویچ

2 دوست (در بین کارگران معدن) همکار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان