[اسم]

cecum

/sˈɛkəm/
غیرقابل شمارش

1 کورروده روده کور

معادل ها در دیکشنری فارسی: کورروده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان