[اسم]

clapperboard

/ˈklæpərbɔːrd/
قابل شمارش

1 کلاکت تخته‌نشان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان