[اسم]

Clara

/ˈklærə/
غیرقابل شمارش

1 کلارا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان