[اسم]

climbing

/ˈklɑɪm.ɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 کوهنوردی صخره‌نوردی

  • 1. rock climbing
    1 . صخره نوردی
  • 2. We're going climbing in Scotland next weekend.
    2 . ما آخر هفته ی آینده برای کوهنوردی به اسکاتلند می رویم.
[صفت]

climbing

/ˈklɑɪm.ɪŋ/
قابل مقایسه

2 بالارونده رونده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان