[فعل]

to climb

/klɑɪm/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: climbed] [گذشته: climbed] [گذشته کامل: climbed]

1 بالا رفتن صعود کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: اوج گرفتن بالا رفتن صعود کردن
مترادف و متضاد ascend go up mount rise descend
 • 1.The dollar has been climbing all week.
  1. (قیمت) دلار تمام هفته در حال بالا رفتن بوده است.
to climb (up) a mountain/hill/tree/wall ...
از کوهستان/تپه/درخت/دیوار و... بالا رفتن
to climb +adv./prep.
بالا رفتن از جایی
 • She climbed up on a chair to change the light bulb.
  او از صندلی بالا رفت تا لامپ چراغ برق را عوض کند.
[اسم]

climb

/klɑɪm/
قابل شمارش

2 افزایش (قیمت)

something's climb against something
افزایش چیزی نسبت به چیزی
 • the dollar’s climb against the euro
  افزایش قیمت دلار نسبت به یورو

3 صعود کوه‌پیمایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: صعود
a climb to someplace
صعود به جایی
 • It was a long climb to the top of the mountain.
  تا نوک کوه یک صعود [کوه‌پیمایی] طولانی بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان