[اسم]

climate

/ˈklɑɪ.mət/
قابل شمارش

1 آب و هوا (جغرافی) اقلیم

معادل ها در دیکشنری فارسی: آب و هوا اقلیم
مترادف و متضاد atmospheric conditions weather weather pattern
  • 1.a wet climate
    1. آب و هوای مرطوب
  • 2.climate change is real.
    2. تغییر آب و هوا واقعی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان