[صفت]

closed

/kloʊzd/
غیرقابل مقایسه

1 بسته

معادل ها در دیکشنری فارسی: بسته تعطیل سربسته مسدود مختومه
مترادف و متضاد shut open
  • 1.All the stores were closed, so we couldn't buy any food.
    1. همه مغازه ها بسته [تعطیل] بودند، بنابراین ما نمی توانستیم هیچ غذایی بخریم.
  • 2.Her eyes were closed so I thought she was asleep.
    2. چشم های او بسته بودند، بنابراین من فکر کردم او خوابیده بود.
  • 3.The door was closed.
    3. آن درب بسته بود.
کاربرد صفت closed به معنای بسته
صفت بسته به معنای باز نبودن چیزی اشاره می کند. مثلا:
"The door was closed." (در بسته بود.)
صفت closed وقتی برای مغازه، فروشگاه، شرکت یا هر نوع موسسه تجاری دیگر استفاده می شود یعنی آن مکان فعالیتی ندارد و موقتا در دسترس نیست. مثلا:
"The museum is closed on Mondays" (موزه دوشنبه ها تعطیل است.)
"This road is closed to traffic" (جاده به خاطر ترافیک بسته است.)
صفت closed در مفهوم استعاری به چیزی/کسی اطلاق می شود که مایل به پذیرش و شنیدن ایده ها و تفکرات جدید نیست. مثلا:
"He has a closed mind" (او ذهن بسته ای دارد.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان