[صفت]

comfortable

/ˈkʌmf.tə.bəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more comfortable] [حالت عالی: Most comfortable]

1 راحت آسوده

معادل ها در دیکشنری فارسی: راحت آسوده
مترادف و متضاد cosy enjoyable pleasant hard uncomfortable
to make oneself comfortable
آسوده بودن [راحت بودن]
  • Sit down and make yourself comfortable.
    بنشین و آسوده باش.
a comfortable sofa/shoes ...
یک مبل راحتی/کفش‌های راحت [کفش راحتی]
  • The bed wasn’t particularly comfortable.
    تخت خیلی راحت نبود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان