[اسم]

contrary wind

/kˈɑːntɹɛɹi wˈɪnd/
قابل شمارش

1 باد مخالف

معادل ها در دیکشنری فارسی: باد مخالف
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان