[اسم]

DA

(district attorney)
/ˈdiˈeɪ/
قابل شمارش

1 بازپرس بخش دادستان ناحیه

Orange County District Attorney
بازپرس بخش "اورنج کانتی"
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان