[اسم]

Daae

/dˈɑːe/
قابل شمارش

1 دایه [نام خانوادگی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان