[اسم]

dachshund

/ˈdɑːkshʊnd/
قابل شمارش

1 نژاد داکسهوند نژاد سگ سوسیسی

مترادف و متضاد sausage dog
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان