[اسم]

dada

/ˈdɑːdɑː/
قابل شمارش

1 مکتب دادا دادائیسم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان