[اسم]

daemon

/dˈiːmən/
قابل شمارش

1 دیمن (کامپیوتر)

توضیحاتی در مورد واژه daemon
واژه daemon در سیستم‌عامل‌های با قابلیت چندکارگی به یک برنامه گفته می‌شود که به جای اینکه تحت کنترل مستقیم یک کاربر تعاملی باشد، در پس‌زمینه اجرا می‌شود.

2 دایمون (اسطوره‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان