[اسم]

daddy

/ˈdædi/
قابل شمارش

1 بابایی بابا

معادل ها در دیکشنری فارسی: آقاجان بابا پاپا پدر
  • 1.Come to Daddy.
    1. بیا بغل بابایی.
  • 2.Daddy, where are you?
    2. بابا، کجایی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان