[اسم]

daddy

/ˈdædi/
قابل شمارش

1 بابایی بابا

  • 1. Come to Daddy.
    1 . بیا بغل بابایی.
  • 2. Daddy, where are you?
    2 . بابا، کجایی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان