[اسم]

dactylology

قابل شمارش

1 هجی انگشتی

توضیحاتی در مورد واژه dactylology
واژه dactylology نوعی ارتباط دستی است که در آن واژه‌ها حرف‌به‌حرف با استفاده از شکل‌های دستی معیار هجی می‌شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان