[اسم]

dactyl

/ˈdæktɪl/
قابل شمارش

1 پایه سه‌ هجایی دو کوتاه‌ آخر ضرب‌ آغاز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان