[اسم]

dampness

قابل شمارش

1 رطوبت نم

معادل ها در دیکشنری فارسی: نم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان