[اسم]

dan

/dæn/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دان (کاراته و ...)

2 دن (اسم کوچک مردانه) (Dan)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان