[اسم]

Dana

/dˈeɪnə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دینا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان